De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

Bij de Rijopleiding in Stappen ga je steeds een stapje verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules. 

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules wordt je kennis en vaardigheid getoetst. Je eigen rij-coach neemt deze toetsen af.

In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen 'Zelfstandig rijden' en 'Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.


Tijdens de RIS opleiding krijg je ook huiswerk mee. 

Het is de bedoeling dat je thuis jouw rijles voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.


De opleiding bestaat uit 4 modules:

 1. Voertuigbediening en voertuigbeheersing
 2. Beheersing van eenvoudige verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties
 3. Complexe voertuigbediening en beheersing van complexe verkeersmanoeuvres en verkeerssituaties 
 4. Veilig en verantwoordelijke verkeersdeelname


De voordelen van RIS op een rijtje:

 • Fors hoger slagings-percentage
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding door extra scholing instructeurs 
 • Stap-voor-stap aanpak (duidelijke structuur d.m.v. scripts scripts)
 • Meerdere toetsmomenten waardoor betere voorbereiding op praktijkexamen CBR
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
 • Inzicht in je vorderingen met behulp van de Instructie Vorderingen Kaart
 • Leren zelfstandig een route uit te stippelen en te rijden